วัน แอนด์ ออล ประเทศไทย คือ One stop cleanser ที่ได้รับการคิดค้น วิจัย พัฒนา ทดลองสูตรมากกว่า 2 ปี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วทั้งร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับทุกสภาพผิวทุกวัย และใช้ได้ดีที่สุดทั้ง ผิวหน้า ผิวกาย และเส้นผม โดยไม่เกิดการระคายเคือง มีส่วนประกอบที่เป็น Certified Natural และ Organic 97-98% อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ ไม่เกิดมลภาวะให้แก่น้ำ คุณสมบัติอื่นๆที่ทำให้ One & All One stop cleanser เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วร่างกายที่ดีที่สุดสาหรับทุกคน SLS,SLES Free = ไม่ใช้สารทำความสะอาดลดแรงตึงผิวที่รุนแรง และ เสี่ยงต่อการระคายเคืองผิว Paraben Free = ไม่ใช้สารฆ่าเชื้อที่อาจตกค้าง และอันตรายในระยะยาว Fragrance Free = ไม่ใส่น้ำหอม เพื่อลดความเสี่ยงเกิดการแพ้ และระคายเคือง Silicone Free = ไม่มีสารซิลิโคน ที่เป็นสาเหตุของการอุดตันรูขุมขน Tear Free = อ่อนโยนไม่แสบระคายเคืองตา Bio-degradable = สมารถย่อยสลายได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Dermatologist tested = ผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากแพทย์ผิวหนัง No animal tested = ไม่ทำการทดลองกับสัตว์ทดลอง นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี พ.ศ. 2557 เรา ได้รับการตอบรับและการสนับสนุนที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าใหม่เพิ่มในครอบครัว ONE&ALL เพื่อให้ครอบคลุมทุกๆกิจกรรมและตอบสนองความต้องการของทุกคน ONE&ALL ยังคงยึดมั่นในหลักการณ์ของการพัฒนาสินค้าคุณภาพดีและเป็นธรรมชาติ อ่อนโยนต่อทุกเพศ ทุกวัยและทุกสภาพผิว ผลิตภัณฑ์ ONE&ALL ทุกตัวผ่านการผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP (Good manufacturing Practice) และ ISO 9001:2015

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to วัน แอนด์ ออล ประเทศไทย คือ One stop cleanser ที่ได้รับการคิดค้น วิจัย พัฒนา ทดลองสูตรมากกว่า 2 ปี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วทั้งร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับทุกสภาพผิวทุกวัย และใช้ได้ดีที่สุดทั้ง ผิวหน้า ผิวกาย และเส้นผม โดยไม่เกิดการระคายเคือง มีส่วนประกอบที่เป็น Certified Natural และ Organic 97-98% อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ ไม่เกิดมลภาวะให้แก่น้ำ คุณสมบัติอื่นๆที่ทำให้ One & All One stop cleanser เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วร่างกายที่ดีที่สุดสาหรับทุกคน SLS,SLES Free = ไม่ใช้สารทำความสะอาดลดแรงตึงผิวที่รุนแรง และ เสี่ยงต่อการระคายเคืองผิว Paraben Free = ไม่ใช้สารฆ่าเชื้อที่อาจตกค้าง และอันตรายในระยะยาว Fragrance Free = ไม่ใส่น้ำหอม เพื่อลดความเสี่ยงเกิดการแพ้ และระคายเคือง Silicone Free = ไม่มีสารซิลิโคน ที่เป็นสาเหตุของการอุดตันรูขุมขน Tear Free = อ่อนโยนไม่แสบระคายเคืองตา Bio-degradable = สมารถย่อยสลายได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Dermatologist tested = ผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากแพทย์ผิวหนัง No animal tested = ไม่ทำการทดลองกับสัตว์ทดลอง นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี พ.ศ. 2557 เรา ได้รับการตอบรับและการสนับสนุนที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าใหม่เพิ่มในครอบครัว ONE&ALL เพื่อให้ครอบคลุมทุกๆกิจกรรมและตอบสนองความต้องการของทุกคน ONE&ALL ยังคงยึดมั่นในหลักการณ์ของการพัฒนาสินค้าคุณภาพดีและเป็นธรรมชาติ อ่อนโยนต่อทุกเพศ ทุกวัยและทุกสภาพผิว ผลิตภัณฑ์ ONE&ALL ทุกตัวผ่านการผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP (Good manufacturing Practice) และ ISO 9001:2015